FK SLAVIA ORLOVÁ

FK Slavia Orlová

FK Slavia Orlová , je slezský fotbalový klub z Orlové, hrající od sezony 2018/2019 -Krajské fotbalové soutěže.Stadion s přírodním trávníkem a vedlejší hřiště s umělou trávou 3. generace (v srpnu roku 2009 nahradila škvárové hřiště) ve sportovním areálu města Orlová.

Historicky 1. mistrovské utkání odehrála SK Slavia Orlová (původní název, který byl schválen 1. září roku 1930) v dubnu roku 1931 a vyhrála v Bílovci 4:1. V roce 2000 hrozil klubu bankrot, před kterým ho uchránilo město Orlová a převedlo hrací práva na Divizi z Karviné. V sezoně 2011/12 skončila Orlová v Divizi E na 1. místě a zajistila si tak historický postup do MSFL. Od sezony 2012/13 Orlová zakládá po letech opět i B-tým (juniorku), který hraje Okresní soutěž. Po sezóně 2014/15 vedení klubu oznámilo, že v příštím ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy klub působit nebude.

Historické názvy
  • 1930 - SK Slavia Orlová (Sportovní klub Slavia Orlová)
  • 1948 - Baník OKD Doubrava (Baník Ostravsko-karvinské doly Doubrava)
  • 1951 - ZSJ Baník Důl Žofie Orlová-Doubrava/Kopaniny (Závodní sokolská jednota Baník Důl Žofie Orlová-Doubrava/Kopaniny)
  • TJ Baník Důl Doubrava Orlová (Tělovýchovná jednota Baník Důl Doubrava Orlová)
  • 1989 - FK Slavia Orlová-Lutyně (Fotbalový klub Slavia Orlová-Lutyně)

Fotbalový klub Slavia Orlová oslavil 90 let.
Podíváme-li se na historii orlovského klubu SK Slavia, pak zjistíme, že stejně jako v životě se v ní střídají období úspěchů i zatracení, šťastné chvíle provázené slzami štěstí, následované trpkými okamžiky, prolévanými hořkými slzami. Tato podobnost není náhodná, je pouze důkaz toho, že život klubu je živým organismem, který plně závisí na lidském snažení svých členů a na jejich životním rozpoložení i osudech, které prožívají v lidské společnosti.

Pro historii klubu zůstanou nezapomenutelná jména nadšenců a prvních členů orlovské fotbalové Slavie, kteří v nelehkém období zakládali klub. Dělo se tak v závěru měsíce září roku 1929. Neměli hřiště, šatny a dokonce ani dresy. Ty si pořídili na dluh. Je zajímavou paralelou, že i letošní rok, kdy si připomínáme osmdesáté výročí založení, prochází klub opět rozsáhlou hospodářskou recesí, ale spirálovitý vývoj společnosti jej naštěstí nevrátil do reality roku 1929, nýbrž na podmínky roku 2020, které jsou pro sport nesrovnatelně přijatelnější.

Nahoru a dolů
Klub v bohaté historii kromě těžkých začátků, prošel zejména v té nejsledovanější kategorii mužů třemi obdobími velkých sportovních neúspěchů, kdy si sáhl na dno až těch nejnižších fotbalových soutěží, aby se vždy vrátil na svůj pomyslný dřívější i současný Olymp, kterým byla a je fotbalová divize.
Tyto cesty dolů a nahoru fotbalovou kvalitou byly samozřejmě ovlivněny řadou faktorů. Mezi ně určitě patřil jak ten lidský, kdy se střídaly v mužstvech dobré party, které vše podřídily úspěšné reprezentaci klubu s těmi, které byly v naprosté nepohodě a rozkladu, tak samozřejmě i ten ekonomický, kdy se střídalo období naprosté nouze s obdobími, kdy například šachta štědře dotovala nejen výstavbu sportovišť, ale i samotný provoz klubu, včetně zaměstnávání fotbalistů.
Každé desetiletí v životě klubu bylo i odrazem celospolečenské situace. Fotbalisté několikrát změnili díky poddolování, ale i jiným skutečnostem místo svého hráčského působení.
Podle místa působení, či zastřešení klubu z hlediska financování, došlo také několikrát ke změně názvu. Nastalo však i období, a to během 2. světové války, kdy byla oficiální sportovní činnost zakázána a klub musel svou činnost dokonce přerušit.

Život (v) klubu
„Nemám zde na mysli jen ty nejvýznamnější trenéry, hráče, či funkcionáře z období největší slávy klubu, o nichž se psalo v tisku a hovořilo v superlativech mezi diváky, ale i ty nejméně známé trenéry, vedoucí mužstev i hráče všech věkových kategorií, kteří i v údobích, kdy byla slavistická kopaná na dně, zatli zuby a navzdory porážkám trénovali mládež, či jakkoli jinak pomáhali klubu s vírou, že se vše opět v dobré obrátí. Bez jejich obětavosti a zásluh na přežití klubu v dobách nejtěžších by totiž nikdy nemohla přijít i doba slávy a úspěchů,“.

Historie orlovského klubu je velmi bohatá a členitá. Důležité je, že téměř denně do klubu přicházejí žáčci na počátku školního věku, kterým kopaná učarovala, aby se naučili základy tohoto řemesla a co nejdříve oblékli „sešívaný“ červenobílý dres, který již pravidelně oblékají jejich starší kamarádi, dorostenci a muži. A pokud mají vytrvalost a sportovního ducha, pak v červenobílém dresu projdou všechny tyto věkové kategorie. A když přijde ta „čtyřicítka“ a soumrak aktivního hráče, nic ještě nekončí. Mnozí zůstávají v klubu jako trenéři a někteří přivedou své děti do fotbalové přípravky, aby jim nabídli taktéž možnost prožití krásných let v orlovském dresu.

Historie klubu

V začátcích 20. století byli sportovními buditeli Orlovska především studenti středních škol,kteří již 20.června 1908 založili Sportovní kroužek Orlovan ,a tímto činem dali ohromný impuls k šíření další sportovní činnosti v regiónu.Je pravdou,že již několik let dříve na územi současné Orlové provozovali svou činnost Sokoli,ale jejich tělovýchovná vystoupení měla většinou jen propagační charakter. Oproti sokolským spolkům provozoval Orlovan za velmi skromných podmínek již soutěžní podobu lehké atletiky,cyklistiky,ženské české házené,ovšem největší popularity se mezi sportovci těšil samozřejmě fotbal,který v této době provozovali na náměstí dnešní staré Orlové – tehdejším „svinském rynku“.I přes mnohá úskalí tohoto pionýrského období díky nadšené práci všech členů a funkcionářů dařilo se činnost tohoto kroužku udržovat a pomalu rozvíjet. V roce 1914 se spojením s turisty Orlovan přejmenoval na SK Beskyd Orlová. Po skončení I. světové války a rozdělení Těšínska začíná sportovní bacil nakažet čím dál tím více lidí, a i proto nové kluby se rodily jako houby po dešti. Po Beskydu to byla SK Slezská Sparta Orlová,Rudá hvězda (později Meteor) Orlová, SK Slavia Orlová, DSK Unie Orlová, DSK Spartak Lazy, SK Poruba,polské PKS Sparta Łazy, PKS Piast Orłowa, nebo židovský HAKOA Orlová. Přicházely i první úspěchy – Meteor Orlová se stal v roce 1932 prvním vítězem těšínské fotbalové župy, po roce se vítězem stali hráči SK Slavie kteří své vítězné tažení zopakovali i po válce,kdy vítězstvím v župě si vybojovali postup do divize.

Nečinnost dlouhých zimních měsíců vadila sportovním nadšencům natolik, že si začali prodlužovat tréninky bruslením po okolních rybnících a od toho již nebylo daleko k založení prvních oddílu ledního hokeje. Pionýry v tomto sportu byli hokejisté Sokola Lazy, kteří již koncem 20–tých let se zúčastňovali soutěžních klání.V roce 1930 jim v sousedství vyrostl další zdatný soupeř SK Orlová později přejmenovaný na Slovan Orlová.

Po válce v rychle se rozvíjející tělovýchovné činnosti zaujala i v Orlové opětovně klíčovou roli Česká obec sokolská, která organizovala hlavně veřejná cvičení. Starší orlovské kluby ještě unikly pokusům o sjednocení v rámci obce sokolské a v neutěšených podmínkách živořily dál, aby počátkem 50 let se některé z nich přeměnily v závodní tělovýchovné jednoty při jednotlivých orlovských dolech. A tak na sportovní mapě se objevily nové oddíly jako TJ Slovan Orlová (jako pokračovatel tradic Beskydu, slavící letos 90. výročí svého vzniku),TJ Baník Žofie Orlová, TJ Baník Zápotocký Lazy ( předchůdce TJ AZ Havířov) ZSJ OKD Baník Doubrava, ale i TJ Sokol Poruba nebo později TJ Sokol Orlová Lutyně. I po vzniku ČSTV zůstala Orlová centrem tělovýchovného dění v okrese. V létech 1960 –1965 se zde konaly okrskové spartakiády a sídlil zde i okresní výbor ČSTV.

Sportovní život v Orlové zůstal bohatý i rozmanitý i v složitých ekonomických ale i politických podmínkách 60. – 70-tých let.S přibývajícím nárůstem obyvatelstva se čím dál tím více občanů Orlové zapojovalo do tělovýchovného hnutí,které jim nabízelo více než tři desítky oddílu v orlovských tělovýchovných jednotách. Vyvrcholením rozmachu orlovského sportu byla 80-ta létá tohoto století,kdy zastřešením ledové plochy byla dokončena výstavba celého sportovního areálu v orlovském lesoparku. Po roce 1989 byla diverzifikace jednotlivých sportovních odvětví přímo úměrná schopnostem jejich předsedů,managerů zajistit finance pro další rozvoj.Je chvályhodné ,že při přibližování sportovní a tělovýchovné činnosti svým občanům nezůstává pozadu ani Městská rada Orlové, která je štědrým mecenášem a proto taky díky jejímu přispění můžou četní orlovští sportovci vzorně reprezentovat nejen své město ale někteří i v dresu z lvíčkem na prsou svou vlast.,